CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THCS LƯ THƯỜNG KIỆT

TỔ CHỨC KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

 ,CTCĐ Trần Thị Như Dung trao quyết định kết nạp đoàn viên cho anh Nguyễn Văn Thái.  ,Anh Thái hứa phấn đấu trở thành đoàn viên tốt, góp phần xây dựng tổ chức CĐ trường vững mạnh.
 ,CTCĐ Trần Thị Như Dung trao quyết định kết nạp đoàn viên cho các cô: Nguyễn Thị Hà, Lê Thị Mỹ Trinh và Phạm Thị Hiền.  ,Cô Nguyễn Thị Hà đại diện xin hứa sẽ đem hết sức ḿnh góp phần xây dựng tổ chức CĐ trường ngày càng vững mạnh.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , , , ,Ban giám hiệu  trường trao giấy chứng nhận giáo viên giỏi cấp trường  năm học 2017- 2018,Công đoàn trường khen thưởng các cô giáo trẻ nhiệt t́nh tham gia hội giảng cấp thành phố năm học 2017- 2018,Các đoàn viên nhận món quà sinh nhật của Công đoàn trường trao tặng.,BGH trường khen thưởng cô Vơ Nguyễn Tuyết Trang hướng dẫn học sinh thi hùng biện tiếng anh đạt giải cấp tỉnh năm học 2017 - 2018.
 , ,Đoàn chủ tịch trong hội nghị cán bộ viên chức năm học 2017 - 2018,Toàn cảnh hội nghị cán bộ viên chức năm học 2017 - 2018
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , ,Đoàn chủ tịch trong hội nghị cán bộ viên chức năm học 2017 - 2018,Toàn cảnh hội nghị cán bộ viên chức năm học 2017 - 2018