Đại hội Liên đội Lư Thường Kiệt

được tổ chức trong năm học 2017-2018

 

ĐOÀN CHỦ TỊCH TRONG ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI

Đại hội Liên đội đă bầu ra Ban Chỉ Huy Liên đội. Hi vọng trong năm học này Liên đội ta sẽ đạt nhiều thành tích trong học tập và công tác đội.