TỔ CHỨC KỶ NIỆM NG頭 PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10

Text Box:  TẠI PHAN THIẾT, B姖H THUẬN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Box:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Text Box:  VIẾNG THĂM TƯỢNG Đ險 CHIẾN SĨ GẠC MA Ở CAM RANH, K.H毣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Box:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Đo跣 vi瘽 trường gặp gỡ đồng ch Nguyễn Văn Dũng tại nh h跣g Thi瘽 Phước v cũng l chủ của nh h跣g n輇.

Đồng ch Nguyễn Văn Dũng, một trong 4 chiến sĩ c犥 sống s鏒 trong chiến trường ở đảo Gạc Ma, huyện đảo Trường Sa năm 1998.

Hiện nay đồng ch l doanh nh滱 v sinh sống tại 14 Đường Đệ, Vĩnh H瀡, Nha Trang, Kh嫕h H瀡. Nh nước đ khen tặng đồng ch Nguyễn Văn Dũng đạt danh hiệu doanh nh滱 cựu chiến binh xuất sắc tr瘽 mặt trận kinh tế thời kỳ đổi mới x漧 dựng v bảo vệ tổ quốc.