TRƯỜNG THCS L THƯỜNG KIỆT

 


ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III MN HNH HỌC LỚP 8

Năm học 2016 2017

Thời gian : 45 pht , khng kể thời gian pht đề

 

 


I. PHẦN TỰ LUẬN: ( 7 điểm ) - Thời gian 35 pht

 

Bi 1. ( 2.0 điểm )

Ở hnh vẽ bn cho biết MN // AC . Hy tnh MN , AB .

 
 

 

 

 

 


Bài 2. ( 1.5đỉm ) 3cm 7cm

 

 

 


 

 

 

 

Bài 3. ( 3.5đỉm )

Cho tam gic ABC vung tại A , đường cao AH .

a)     Chứng minh: Tam gic ABC v ABH đồng dạng

b)     Chứng minh: AH2 = HB. HC

c)     Cho biết AB = 3cm, AC = 4cm .

Tnh tỉ số diện tch của hai tam gic HAB v tam gic HAC.

 

HẾT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS L THƯỜNG KIỆT

 


ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III MN HNH HỌC LỚP 8

Năm học 2016 2017

Thời gian : 45 pht , khng kể thời gian pht đề

 

 


 
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm ) - Thời gian 10 pht

Cu 1. Nếu ∆ ABC ∆ ABC theo tỉ số k th :

A. B.

 
C. ∆ ABC ∆ ABC theo tỉ số k D. Cả 3 cu a,b,c đều đng .

Cu 2. Ở hnh vẽ sau c mấy cặp tam gic đồng dạng ?

A. 1 C. 2

B. 3 D. Khng c

 
 

 

 

 

 

 

 


Cu 3. Cho tam gic ABC có AB = 1,2cm, AC = 1,5cm, AD l phn gic của gc A, suy ra:

 
A. B. C. D. ∆ ABC ∆ ACD

 

 
Cu 4. Nếu DABC DABC tỉ số đồng dạng k = th tỉ số chu vi của DABC v DABC bằng :

A. B. C. D.

Cu 5. Ở hnh vẽ sau c NI = 6 , IA = 3 , KM = 4 . Tnh MN = ?

A. 15 B. 10

C. 16 D. 12

 

Cu 6.

A. Hai tam gic vung c cạnh huyền bằng nhau lun đồng dạng với nhau .

B. Hai tam gic vung cn lun đồng dạng với nhau .

C. Hai tam gic đồng dạng với nhau th bằng nhau

D. Cả 3 cu A,B,C đều đng .

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM

 

I. PHẦN TỰ LUẬN : ( 7 điểm )

 

Bi 1 : ( 2 điểm ) Tnh MN = ? AB = ?

V MN // AC nn p dung hệ quả của định l Talets vo D ABC Ta c :

 

1

0,5

Suy ra

7cm

 
0,25

 

 

0,25

 

Bài 2 : ( 1,5 đỉm ) Tnh DC = ? BC = ?

 

V AD l phn gic của tam gic ABC

Nn p dụng tnh chất phn gic ta c :

 

0,5

 

0,25

 

0,5

Suy ra BC = BD + DC = 6 + 7,5 = 13,5 (cm)

 

0,25

 

Bài 3 : ( 3,5 đỉm )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CU

ĐP N

ĐIỂM

 

a)

1,5 đ

Vẽ hnh đng tam gic ABC vung tại A , đường cao AH

0,25

Xt tam gic ABC v tam gic ABH c

 

0,5

chung

0,25

 
DABC DHBA (g.g)

0,5

b)

1,5 đ

Xt tam gic AHB v tam gic AHC c

( Cng phụ với gc B )

 

0,25

0,25

 
Suy ra DAHB DCHA (g.g)

0,5

0,25

 

0,25

c)

0,5 đ

 
V DAHB DCAH (cmt)

 

 

0,25

Do đ Suy ra

 

0,25

 

II. PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm )

 

Cu 1

Cu 2

Cu 3

Cu 4

Cu 5

Cu 6

A

B

C

C

D

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 54: KIỂM TRA HÌNH HỌC LỚP 8 - CHƯƠNG III.

Năm học 2016 - 2017

I/ MỤC TIU :

Gip học sinh củng cố lại cc kiến thức đ học của chương III

-                           Hỉu và ṿn dụng được tính ch́t phn giác của tam giác , định lý Talét , định lý Talét đảo và ḥ quả của định lý Talét trong tam giác .

-                           Nắm chắc các trường hợp đ̀ng dạng của tam giác .

-                           Ṿn dụng các trường hợp đ̀ng dạng của tam giác và các kín thức v̀ tam giác đ̀ng dạng đ̉ chứng minh hai tam giác đ̀ng dạng , tỉ ś dịn tích của hai tam giác đ̀ng dạng .

II/ MA TRẬN ĐỀ :

 

Chủ đề chnh

 

Nhận biết

Thng hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

ĐỊNH LÝ TALÉT TRONG TAM GIÁC

2C

 

 

 

 

 

1C

 

 

 

 

 

 

 

4C

 

 

 

TÍNH CH́T ĐƯỜNG PHN GIÁC CỦA TAM GIÁC

1C

 

 

 

0,5đ

 

 

1C

 

 

 

1,5đ

 

 

 

 

2C

 

 

 

TAM GIÁC Đ̀NG DẠNG

3

 

 

1,5đ

 

 

 

 

2C

 

 

 

 

1C

 

 

 

0,5đ

6C

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

6C

 

2C

 

3,5đ

3C

 

3,5đ

12C

 

10đ