HIỆU TRƯỞNG

 

THIỀU THỊ HÒA

 

Năm sinh: 1969

 

ĐT: 098.301.9194

 

Mail: thieuthihoa69@gmail.com

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

HÀ VĂN TOẢN

 

Năm sinh: 1977

 

ĐT: 09.2449.4449

 

Mail: hvtoan1409@gmail.com

BAN GIÁM HIỆU