BCH CHI ỦY

http://c2ltkietnt.com/Truong/CHI%20BO_files/image007.jpg

 

B THƯ

 

THIỀU THỊ HA

 

Năm sinh: 1969

 

ĐT: 098.301.9194

Mail: thieuthihoa69@gmail.com

 

http://c2ltkietnt.com/Truong/CHI%20BO_files/image008.jpg

 

 

PH B THƯ

 

H VĂN TOẢN

 

Năm sinh: 1977

 

ĐT: 09.2449.4449

Mail: hvtoan1409@gmail.com

 

http://c2ltkietnt.com/Truong/CHI%20BO_files/image009.jpg

 

 

CHI ỦY VIN

 

TRẦN THỊ NHƯ DUNG

 

Năm sinh: 1967

 

ĐT: 090.505.6165

 

Mail: ttndung.c2ltkiet.nt@khanhhoa.edu.vn

\