Giới thiệu lãnh đạo các thời kỳ
  11/10/2023 14:40        

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ TRƯỜNG

 

stt

Bộ phận

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Chi bộ

Huỳnh Trung

Bí thư chi bộ

0905993998

Phan Huy Lương

Phó bí thư

0905039156

Nguyễn Thị Nhi Phương

Ủy viên

0979235601

2

BGH

Huỳnh Trung

Hiệu trưởng

0905993998

Phan Huy Lương

Phó Hiệu trưởng

0905039156

3

Công đoàn

Nguyễn Ngọc Bảo

Chủ tịch

0989445655

Lã Thị Huệ

Phó chủ tịch

0986374937

Nguyễn Thị Nhi Phương

Ủy viên

0979235601

4

Đoàn Thanh niên

Đặng Quang Vinh

Bí thư

0369379779

Đoàn Thị Hằng

Phó bí thư

0964436679

Phạm Thị Hiền

Ủy viên

0382018054

5

Tổ xã hội

Phạm Thị Ngọc Thu

Tổ trưởng

0396699537

Nguyễn Thị Nhi Phương

Tổ phó

0979235601

Võ Nguyễn Tuyết Trang

Tổ phó

0793743174

6

Tổ tự nhiên

Ngô Đình Lân

Tổ trưởng

0983732567

Lê Đình Khôi

Tổ phó

0987979624

Nguyễn Ngọc Bảo

Tổ phó

0989445655

7

Kế toán

Đặng Thị Thoa

Tổ trưởng

0974611440

8

Văn thư

Lê Thị Kim Oanh

 

0373203463

9

Thư viện

Nguyễn Thị Mỹ Hoàng

 

0935858782

 

10

Thiết bị

Phạm Thị Hiền

Nhân viên

0382018054

11

Tổng phụ trách