Logo Trường LTKiet CongTruongLTKiet
Trang chủ Trường Công Đoàn Đoàn Đội Tổ
Ngữ Văn
Tổ Toán
 Lư CN
Tổ Hóa Sinh TD  Âm Nhạc MT Tổ
 
Tiếng Anh 
Sử Địa CD
H́nh Ảnh
Hoạt Động
Bảng Tin
 TRƯỜNG  CÔNG ĐOÀN ĐOÀN     &     ĐỘI
CHI BỘ   Kết nạp ĐVBAN GIÁM HIỆU

BAN CHẤP HÀNH
CÔNG ĐOÀN

Tiêu chí thi đua
CHIA TAY
THẦY CÔ VỀ HƯU

Lê Hữu Thạnh

Hinh Doi 1
Hinh 26-3
HinhDoi 2
HinhThamDonBP
HinhGDDoi
HĐTrăi Nghiệm HĐThamQuan
TỔ NGỮ VĂN TỔ TOÁN LƯ CÔNG NGHỆ H̀NH ẢNH HOẠT ĐỘNG

HinhCDFB   HĐNK1      HĐNK2
 
HĐNK3       HĐNK4
HinhCDVan2ĐỀ KIỂM TRA
V6      V7      V8      V9
 V1    V2         V3        V4
 
V5    V6         V7       V8
  V9     V10      V11     V12
HinhCDVan1
ĐỐ VUI
TOÁN        VẬT LÍ
HĐNK1    HĐNK2   KHKT
  HĐNK3    HĐNK4   HSG
CHUYÊN ĐỀ
TOÁN  & VẬT LƯ
NgoaiKhoaTroChoi
ĐỀ KIỂM TRA
T6    
T7     T8     T9
HinhCongCuToan
GIÁO ÁN TOÁN
 T1         T2         T3        T4      T5    T6       T7       T8         T9       T10   T11     T12      T13       T14     T15
GIÁO ÁN VẬT LƯ
L1         L2         L3        L4     L5
THÁNG 9
Khai Giảng
Trung Thu
Trường giúp Trường
THÁNG 10
Hội Nghi CBVC
Chạy Olympic
THÁNG 11
Tọa đàm 20/11
THÁNG 12
22/12
Hội Giảng GVG
THÁNG
1&2

Thi KHKT
THÁNG 3
8/3 & 26/3
THÁNG
4

Ngày sách
Việt Nam


THÁNG
5

Thi GVCN Giỏi
THÁNG
8
TỔ HÓA SINH TD
ÂM NHẠC MỸ THUẬT
TỔ TIẾNG NGOẠI NGỮ
SỬ ĐỊA  CÔNG DÂN
BẢNG  TIN

HinhThiNghiemHoaCHUYÊN ĐỀ HÓA
 HĐNK1      HĐNK2
 
HĐNK3       HĐNK4HinhThiKHKT
HinhSinhHoc
GIÁO ÁN

 S1     S2       S3      S4
 
S5     S6       H1     H2   
TD1   TD2      Nhac     Hoa    

   HĐNK1      HĐNK2HinhBienDao
   HĐNK3       HĐNK4
GIÁO ÁN
  A1    A2     A3    A4     A5     A6    A7     A8    A9    A10 
Su1   Su2    Su3   Đ1     Đ2
Đ3    Đ4      CD1    CD2
NgoaiKhoaEnglish
A6     A7     A8     A9HinhAnhVan
TRƯỜNG

Thời khóa biểu
HKI    HKII
    Lịch thi    
HKI
   HKII
TÀI CHÍNH
Học Phi
Chính phủ   Tỉnh
Bảo hiểm y tế
Thu đầu năm
Công khai TC
VĂN THƯ
Tuyển Sinh
Công văn

Lớp 10 PT
Lớp10LQĐ
Hổ trợ TT
CV897
CV2126
Tham nhũng

COVID
THƯ VIỆN  ĐIỆN TỬ
Toán Lư
Ngữ Văn
Hóa Sinh TD Nhac MT
Ngoại ngữ Sử Địa CD
Y TẾKỸ
   NĂNG            SỐNG
BAN QUẢN TRỊ MẠNG TRƯỜNG THCS LƯ THƯỜNG KIỆT
                       Trưởng Ban                           Phó Ban                                Ủy viên
             Hiệu Trưởng: Thiều Thị Ḥa        P.Hiệu Trưởng: Phan Huy Lương    GV: Đặng Phước Ḥa
Web Sở GD&ĐT
Trường học net
ViolympicHỘP THƯ
Web Pḥng GD&ĐT VioletIOEGmailGiải Đáp
 Thắc Mắc