Logo Trường LTKiet CongTruongLTKiet
Trang chủ Trường-
Chi bộ
Công Đoàn Đoàn Đội Tổ
Ngữ Văn
Tổ
Toán, CN
Tổ Tự nhiên, Nhạc,TD,MT Tổ
 
Tiếng Anh 
Sử, Địa, CD
H́nh Ảnh
Hoạt Động
Bảng Tin
 TRƯỜNG - CHI BỘ  CÔNG ĐOÀN BẢNG TIN
 Nhân sự     Cải cách hành chính      Cam kết GD         
  
CSVC       Chiến lược 5 năm          SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
CHI BỘ   Kết nạp ĐVLĂNH ĐẠO

BAN CHẤP HÀNH
CÔNG ĐOÀN

Tiêu chí thi đua
CHIA TAY
THẦY CÔ VỀ HƯU

Lê Hữu Thạnh


  CÔNG VĂN MỚI

TỐT NGHIỆP THCS

TUYỂN SINH LỚP 10
THƯ VIỆN
GIỚI THIỆU SÁCH
NGÀY SÁCH VIỆT NAM
TÀI CHÍNH

HỌC PHÍ      BHXH
THU ĐẦU NĂM
CÔNG KHAI TC
COVID-19

CÔNG VĂN      HOẠT ĐỘNG
TỔ NGỮ VĂN TỔ TOÁN LƯ CÔNG NGHỆ H̀NH ẢNH HOẠT ĐỘNG

HinhCDFB  
CHUYÊN ĐỀ-SKKN
HĐNK1      HĐNK2
 
HĐNK3       HĐNK4
HinhCDVan2ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH K̀
V6      V7      V8      V9
 V1    V2         V3        V4
 
V5    V6         V7       V8
  V9     V10      V11     V12
HinhCDVan1
ĐỐ VUI
TOÁN        VẬT LÍ

HĐNK1    HĐNK2   KHKT
  HĐNK3    HĐNK4   HSG
NgoaiKhoaTroChoi
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH K̀
T6    
T7     T8     T9
HinhCongCuToan
KHBD ĐIỆN TỬ
 T1         T2         T3        T4      T5    T6       T7       T8         T9       T10   T11     T12      T13       T14     T15
GIÁO ÁN VẬT LƯ
L1         L2         L3        L4     L5
THÁNG 9
Khai Giảng
THÁNG 10
20/10
THÁNG 11
 20/11
THÁNG 12
22/12

THÁNG
1&2


THÁNG 3
8/3 & 26/3
THÁNG
4

Ngày sách
Việt Nam


THÁNG
5


THÁNG
8
TỔ HÓA SINH TD
ÂM NHẠC MỸ THUẬT
TỔ TIẾNG NGOẠI NGỮ
SỬ ĐỊA  CÔNG DÂN
ĐOÀN - ĐỘI

HinhThiNghiemHoa
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH K̀
HĐNK1      HĐNK2
 
HĐNK3       HĐNK4HinhThiKHKT
 S1     S2       S3      S4
 
S5     S6       H1     H2   
TD1   TD2      Nhac     Hoa    

 HĐNK1      HĐNK2HinhBienDao
   HĐNK3       HĐNK4
  A1    A2     A3    A4     A5     A6    A7     A8    A9    A10 
Su1   Su2    Su3   Đ1     Đ2
Đ3    Đ4      CD1    CD2
NgoaiKhoaEnglish
A6     A7     A8     A9HinhAnhVan
ĐẠI HỘI
CHI ĐOÀN

HOẠT ĐỘNG
CHUYÊN MÔN
ĐẠI HỘI
LIÊN ĐỘI

HOẠT ĐỘNG
XĂ HỘI
BAN QUẢN TRỊ MẠNG TRƯỜNG THCS LƯ THƯỜNG KIỆT
                       Trưởng Ban                           Phó Ban                                Ủy viên
             Hiệu Trưởng: Thiều Thị Ḥa        P.Hiệu Trưởng: Phan Huy Lương    GV: Đặng Phước Ḥa
Web Sở GD&ĐT
Trường học net
ViolympicHỘP THƯ
Web Pḥng GD&ĐT VioletIOEGmailGiải Đáp
 Thắc Mắc