06/10/2023 09:57        

Hội trại "Thiếu nhi vui khỏe - tiến bước lên đoàn"

HỘI TRẠI

“THIẾU NHI VUI KHỎE - TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN”


Chào mừng Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
(26/3/1931–26/3/2023), trường THCS Lý Thường Kiệt tổ chức chương trình hội
trại 26/3 với chủ đề “THIẾU NHI VUI KHỎE - TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN”. Hội
trại là dịp giúp cho các em đội viên, đoàn viên thanh niên nhận thức và hiểu biết
hơn về ngày thành lập Đoàn. Qua đó, nhằm giáo dục truyền thống về tổ chức Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh, truyền thống lịch sử của dân tộc, giáo dục tinh thần đoàn kết,
ý thức bảo vệ môi trường và ý thức kỷ luật trong tập thể.
Hội trại có 14 trại gồm: 1 trại chỉ huy, 13 tiểu trại và hơn 630 trại viên đến
từ các đơn vị trực thuộc các khối lớp trong trường THCS Lý Thường Kiệt tham gia.

Mở đầu hội trại, Chi Đoàn trường THCS Lý Thường Kiệt đã làm lễ kết nạp
Đoàn viên mới gồm 19 Đội viên, Hội viên ưu tú. Lễ kết nạp Đoàn viên mới là hoạt
động ý nghĩa, thiết thực nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng
cho thanh niên góp phần xây dựng tổ chức Đoàn phát triển ngày càng vững mạnh.

 

NGƯỜI VIẾT
Phạm Thị Ngọc Thu