06/10/2023 16:41        

BÁO CÁO TỔ CHỨC HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM NĂM 2022

Trường THCS Lý Thường Kiệt, báo cáo kết quả tổ chức hưởng ứng Ngày Sách và Văn Hóa đọc Việt Nam năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

1. Mục đích

- Nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dậy lòng yêu đọc sách, hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, học tập suốt đời của người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, góp phần xây dựng xã hội học tập.

 - Khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong tập thể LĐQL, GV, NV và học sinh toàn trường. Nâng cao nhận thức của học sinh và cộng đồng dân cư về vai trò và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với  việc tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, hướng tới một xã hội ham đọc để đáp ứng với xã hội thông tin, nền kinh tế tri thức và một xã hội phát triển bền vững, góp phần nâng cao trình độ chất lượng đào tạo của nhà trường trong giai đoạn đất nước đổi mới và hội nhập.

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục cán bộ giáo viên và học sinh thay đổi nhận thức về văn hóa đọc sách, hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của sách đối với việc phát triển tri thức, nhân cách của mỗi con người.

- Tạo ra một không gian trí tuệ và bổ ích từ đó thúc đẩy phong trào đọc sách trong nhà trường.

- Tổ chức cuộc thi hiệu quả, thiết thực và phù hợp với thực tiễn Nhà trường và tình hình cả nước đang tích cực chung tay phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

2. Ý nghĩa

Việc tổ chức Ngày sách Việt Nam tạo hoạt động lành mạnh với các hoạt động văn hoá nhằm thu hút đông đảo giáo viên, học sinh và PHHS tham gia qua đó tuyên truyền tầm quan trọng của việc đọc sách, giáo dục về ý thức đọc sách cũng như trân trọng, giữ gìn và bảo quản sách.

II. ĐỐI TƯỢNG

- Học sinh trường THCS Lý Thường Kiệt Nha Trang Khánh Hòa.

- Mỗi lớp chọn ra 5 học sinh để viết bài tham gia cuộc thi viết về chủ đề “Cuốn sách em yêu”.

III. BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH

- Mỗi lớp chọn ra 5 học sinh để viết bài tham gia cuộc thi “Cuốn sách em yêu”

- Bày tỏ cảm xúc về một quyển sách mà bạn tâm đắc. 

- Một nhân vật từ trang sách tôi yêu.

- Giới thiệu cách chọn quyển sách hay hoặc cách đọc một quyển sách như thế nào để tạo ấn tượng về nội dung tác phẩm.

- Chia sẻ những suy nghĩ, mong muốn của mình về tình hình văn hóa đọc ngày nay.

- Các bài dự thi viết bằng tiếng Việt, không quá 02 trang giấy khổ A4 viết tay.

- Bài dự thi có nêu tên sách, tác phẩm, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản (dàn ý bài viết theo mẫu đính kèm).

- Dưới bài viết ghi rõ họ tên học sinh, lớp.

- Tuyên truyền hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022

- Treo băng rôn “Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4’’

    IV. KẾT QUẢ

- Toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên, học sinh tích cực tham gia hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 

- Tuyên truyền hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022  trong giờ sinh hoạt lớp.

- Tổng số bài dự thi viết “Cuốn sách em yêu” của các khối 6,7,8 và 9 là 75 bài viết và kết quả đạt 1giải tập thể và 18 giải cá nhân.

Trên đây, là báo cáo kết quả tổ chức hưởng ứng Ngày Sách và Văn Hóa đọc Việt Nam năm 2022 của trường THCS Lý Thường Kiệt./.

Nơi nhận:                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

        Phòng GDĐT (để báo cáo);

        Lưu TV.

                                                                                                        Thiều Thị Hòa


Description: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\Rar$DRa0.301\IMG_1651757761216_1651757807070.jpg

Description: E:\Năm học 2021 - 2022\ngày sách việt nam 2022\ảnh\IMG_1651757761193_1651757806973.jpg

Ảnh trao giải thưởng học sinh đạt giải

Description: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\Rar$DRa0.228\IMG_1651757761326_1651757807229.jpg

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\IMG_1651757761283_1651757807167.jpg