Logo Trường LTKiet CongTruongLTKiet
Trang chủ Trường Công Đoàn Đoàn Đội Tổ
Ngữ Văn
Tổ Toán
 Lư CN
Tổ Hóa Sinh TD  Âm Nhạc MT Tổ
 
Tiếng Anh 
Sử Địa CD
H́nh Ảnh
Hoạt Động
Bảng Tin
 TRƯỜNG  CÔNG ĐOÀN ĐOÀN     &     ĐỘI


 Nhân sự                    CSVC           Chất lượng GD   
    Cam kết GD                          SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
CHI BỘBAN GIÁM HIỆU

BAN CHẤP HÀNH
CÔNG ĐOÀN

CHIA TAY
THẦY CÔ VỀ HƯU
& Chuyển công tác

Hà Văn Toản
Nguyễn Kỳ Hồng Hải

Hinh Doi 1
Hinh 26-3HinhDoi 2
HinhThamDonBPHinhGDDoi
HĐTrăi Nghiệm HĐThamQuan
TỔ NGỮ VĂN TỔ TOÁN LƯ CÔNG NGHỆ H̀NH ẢNH HOẠT ĐỘNG

HinhCDFB   HĐNK1      HĐNK2
 
HĐNK3       HĐNK4
HinhCDVan2ĐỀ KIỂM TRA
V6      V7      V8      V9
 V1    V2         V3        V4
 
V5    V6         V7       V8 

HinhCDVan1

HinhNKVatLy67  HĐNK1      HĐNK2
  HĐNK3       HĐNK4
CHUYÊN ĐỀ
TOÁN  & VẬT LƯ
NgoaiKhoaTroChoi
ĐỀ KIỂM TRA
T6    
T7     T8     T9
HinhCongCuToan
GIÁO ÁN TOÁN
 T1         T2         T3        T4   T5          T6          T7       T8   T9          T10        T11     T12
GIÁO ÁN VẬT LƯ
L1         L2         L3        L
THÁNG
9

Trung Thu
THÁNG
10
THÁNG
11
THÁNG
 12
THÁNG
1&2

Thi KHKT
THÁNG 3
8/3 & 26/3
THÁNG
4


THÁNG
5

Thi GVCN Giỏi
THÁNG
8
TỔ HÓA SINH TD
ÂM NHẠC MỸ THUẬT
TỔ TIẾNG NGOẠI NGỮ
SỬ ĐỊA  CÔNG DÂN
BẢNG  TIN

HinhThiNghiemHoaCHUYÊN ĐỀ HÓA
 HĐNK1      HĐNK2
 
HĐNK3       HĐNK4HinhThiKHKT
HinhSinhHoc
GIÁO ÁN

 S1     S2       S3        S4
 
S5     S6       H1     H2
TD    TD2        AN      

   HĐNK1      HĐNK2HinhBienDao
   HĐNK3       HĐNK4
GIÁO ÁN
  A1    A2     A3    A4     A5     A6    A7     A8    A9    A10 
Su1   Su2    Su3   Đ1     Đ2
Đ3    Đ4      CD1    CD2
NgoaiKhoaEnglish
A6     A7     A8     A9HinhAnhVan
TRƯỜNG

Thời khóa biểu
HKI    HKII
    Lịch thi    
HKI
   HKII
TÀI CHÍNH
Học Phi
Chính phủ   Tỉnh
Bảo hiểm y tế
Thu đầu năm
Công khai TC
VĂN THƯ
Tuyển Sinh
Thi
Tốt nghiệp THCS

Lớp 10 PT

Lớp10LQĐ
Sáng tạo xanh
THƯ VIỆN
ĐIỆN TỬ

Y TẾKỸ
   NĂNG            SỐNG
BAN QUẢN TRỊ MẠNG TRƯỜNG THCS LƯ THƯỜNG KIỆT
                       Trưởng Ban                           Phó Ban                                Ủy viên
             Hiệu Trưởng: Thiều Thị Ḥa        P.Hiệu Trưởng: Phan Huy Lương    GV: Đặng Phước Ḥa
Web Sở GD&ĐT
Trường học net
ViolympicHỘP THƯ
Web Pḥng GD&ĐT VioletIOEGmailGiải Đáp
 Thắc Mắc